Kalite ve Çevre EYS Politikamız

REÇBER Kablo Kalite ve Çevre Yönetim Standartlarını uygulayarak Proseslerini yönetmekte , çevreyi korumakta ve müşteri memnuniyetini sağlamaktadır.

Müşterilerimiz bizim varlığımızdır. Öncelikle Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda onlara en kaliteli ürünleri zamanında uygun fiyata sunmak , sonrasında en son teknolojik gelişmelere uygun ürünleri yine onlar için hazırlamak en önemli görevimizdir. Bu amaçla hem müşterilerimizin istekleri hem de teknolojik gelişmeler yakından takip edilmektedir.

Kuruluşumuz ürün gamında sektöründe liderdir. Bunu yine lider ruhlu yönetimi ve ekibi ile başarmaktadır. Mevcudiyetini güçlendirerek etkin bir şekilde sürdürmek için sorumluluklar paylaşılmıştır. Ekiplerin liderleri ve çalışanları işlerini kendi işi gibi sahiplenirler.

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini ancak çalışanlarımızla karşılayabiliriz. Eğitimli , yetkinlikleri arttırılmış , fikir ve düşünceleri ile birlikte kendisine değer verilen kuruluşumuz çalışanları hedeflerimizi gerçekleştirmek için en değerli unsurlarımızdır.

Ürünlerimizin uygun bir şekilde gerçekleşmesi , proseslerimizin doğru yönetilmesine bağlıdır. Faaliyetlerimizi gerçekleştirmek için gerekli ve yeterli doğru kaynaklar belirlenmiş ve sağlanmıştır. Olası Riskler sürekli sorgulanmakta , takip edilmekte ve Fırsatlara dönüştürülmesine yönelik araştırılmaktadır.
Tüm bunların yanında , gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir ortam bırakabilmek adına üzerimize düşen görev çevrenin kirlenmesini önlemek ve doğal kaynakların kullanımını azaltmaktır. Bu amaçla ; tasarım , tedarik ve üretim aşamalarında optimum çözümler üzerinde karar alınmaktadır.

Kuruluşumuz prosesleri tek bir amaç doğrultusunda yönetilerek hedeflerine ulaşmaya çalışmaktadır. Kuruluşumuz bunu sağlamak adına gerekli metotları oluşturmaktadır. Politikamız ile uyumlu Genel Hedefler ve onlarla bağlantılı Bölüm Hedefleri oluşturularak sürekli iyileştirilmesi esas alınmaktadır.

Kuruluşumuz , tüm bölümlerde ve tüm görevlere hitap edecek şekilde performans kriterlerini belirlemiş ve sürdürülebilirliği sağlamak adına sürekli gelişmeye yönelik hedeflerle ilerlemektedir.

Proseslerimizde elde edilen ve öğrenilen bilgi değerlidir. Bilginin paylaşımı ve anlaşılması dahada önemlidir. Bu amaçla veriler izlenmekte ve sonuçları etkin bir şekilde istatistiksel olarak değerlendirilmektedir. Kuruluşumuz için alınan kararlar doğruluğu değerlendirilmiş verilere dayanmaktadır. Verilerimizin değerlendirilmesinde standartlar ve yasal mevzuatlar vazgeçilmezimizdir.

Tedarikçilerimiz ve Taşeronlarımız da REÇBER Kablo ‘nun bir parçası olarak görülür. Aynı Kalite Seviyesi ve Çevreye karşı duyarlılık onlardan da beklenir. Bu amaçla onların geliştirilmesi için ziyaretler planlanmakta , tetkikler yapılmakta ve eğitimler verilmektedir.

Keleş REÇBER
Genel Müdür
31.03.2023