SIMH

Sıcaklık aralığı sabit: -50 °C… +180 °C
hareketli: -20 °C… +150 °C
Bükülme yarıçapı min. sabit min.: 4 x D
hareketli min.: 8 x D
İletken direnci 0,75 mm2 max. 26,0 Ω/km
1,0 mm2 max. 19,5 Ω/km
1,5 mm2 max. 13,3 Ω/km
2,5 mm2 max. 7,98 Ω/km
İzolasyon direnci min. 20MΩx km
Test gerilimi 2000 V
Çalışma gerilimi max. 300/500 V
Standartlar EN 50525-2-83
Yangın performansı Düşey alev yayılma EN 60332-1-2

Düşey alev yayılma EN 60332-3-24 “Category C”

Korozif gaz EN 60754-1/2

Duman yoğunluğu EN 61034-2

Akım sürekliliği IEC 60331-21 FE180

AB uygunluk beyanı LVD Alçak Gerilim Yönetmeliği 2014/35/AB

RoHS Bazı Tehlikeli Maddelerin
Kullanımının Kısıtlanması 2011/65/AB

Silikon izole ve kılıflı kablo, dahili ortamlarda ortam sıcaklığının yüksek olduğu kuru veya nemli yerlerde, mekanik zorlamanın olmadığı ortamlarda kullanılır. Bükülgen yapısı sayesinde uygulamada avantaj sağlar. Başlıca rezistans ve fırınların beslemesinde kullanılmak üzere dökümhaneler, cam ve seramik atölyelerinde mühendislik projelerinde ölçme, kontrol ve besleme amacıyla kullanılır.

İletken Bükülü bakır tel, Class5, IEC 60228
İzolasyon Silikon yalıtım, HD 308 S2 izole renk kodlamasına uygun EI2 EN 50363-1
Kılıf Silikon, RAL 2003 Kiremit Kırmızı
EM9 EN 50363-2-1